Przystawki

Przygotowanie do sezonu

Nie ma „złej” przystawki Kemper! – jest tylko przystawka niewłaściwie przygotowana do sezonu!

Palenie / poślizg sprzęgieł ciernych głównych i na rotorach Zrywanie sprzęgieł kłowych. Brak podowania masy do gardzieli. Blokowanie bębnów wciągających.

To główne skutki niewłaściwej konserwacji i braku przygotowania maszyny. Właściwe przygotowanie maszyny gwarantuje bezproblemową i bezawaryjną pracę w każdych warunkach

KEMPER wyposażony jest w sprzęgła cierne. Są to centralne zabezpieczenia przed przeciążeniem, aby zapobiec uszkodzeniu przekładni i wałów napędowych. Regularna konserwacja przed każdym sezonem jest absolutnie konieczna! Powinna być wykonana tuż przed użyciem, ponieważ dłuższy postój powoduje sklejanie się tarczek.

Niewłaściwe szczeliny, przypychanie się masy w szczelinach, brak zbieraków i inne czynniki opisane niżej mają istotny wpływ na sprzęgło i jego poślizg, a w konsekwencji jego „palenie się”.

Zrywanie sprzęgieł kłowych może być spowodowane przez niewłaściwie wyregulowane sprzęgła cierne główne oraz sprzęgła na poszczególnych rotorach – brak poślizgu przy uruchamianiu

Skrzywiona rama maszyny powoduje brak idealnego złożenia współpracujących sprzęgiełek, co również prowadzi do zrywania sprzęgieł kłowych

Aby zapewnić właściwe podawanie masy należy zwrócić uwagę na następujące elementy:
A – właściwy kształt i umocowanie dziobów przed każdym z rotorów
B – stan noży ucinających
C – właściwy kształt ząbka podbierającego łodygę
D, F – właściwy kształt grzebieni na rotorach
E – właściwe wymiary i odległości palców wprowadzających łodygę

Nieoryginalne noże
Szybsze zużycie
Grubsze - większe zapotrzebowanie mocy
Większe obciążenie przekładni / sprzęgieł

Oryginalne noże:
Wyprodukowane z gwarancją jakości
Odporne na stępienie
Mniejsze obciążenie sprzęgieł / przekładni
Dłuższa żywotność

Dostępne wyłącznie w firmie Kemper w wersji:

  • Z utwardzeniem wolframowo-karbidowym
  • bez utwardzenia

Brak właściwego kształtu uniemożliwia właściwe pobranie łodygi na nóż i po ucięciu dalsze przetransportowanie przez palce i wprowadzenie na grzebienie bębna i transport. Kukurydza przewraca się, owija, zawija, itp.

Wytarte, powyginane i połamane palce przy dziobach rozdzielacza łanu nie podają właściwie roślin na grzebienie bębna, co powoduje owijanie, przewracanie i wypadanie roślin ze strumienia masy

Spowodowane zbyt dużym obciążeniem przystawki koszącej. Obciążenie może wynikać z następujących przyczyn:

Nieoryginalne, tępe, zużyte noże. Nieoryginalne noże innych firm są najczęściej grubsze od oryginalnych co powoduje, że przy tych samych warunkach pracy wzrasta zapotrzebowanie na moc, a w związku z tym rośnie obciążenie sprzęgła ciernego

Brak zgarniaków, niewłaściwy kształt zgarniaków (zaokrąglone krawędzie), zbyt duże szczeliny między obudowami i wszystkim zgarniakami w maszynie,

Niewłaściwie wyregulowane sprzęgła cierne główne ( 2 szt na maszynę ) oraz sprzęgła na poszczególnych rotorach. Jeśli blokuje się połowa przystawki to problemu należy szukać w sprzęgłach głównych. Jeśli blokuje się jeden z rotorów to problem tkwi w sprzęgłach na poszczególnych rotorach

Zbieraki pod rotorem nożowym
Rola zbieraków
Zbieranie i wygarnianie nieczystości, resztek roślinnych mogących owijać pod elementami rotora
Uszkodzenie idealnie uciętych łodyg rośliny, a co za tym idzie, brak ostrego ścierniska, ochrona opon, szybszy rozkład, złe warunki rozwojowe dla szkodników

Zbieraki na bębnach wciągających. Niewłaściwy kształt lub brak zbieraków powoduje upychanie się materiału między szczelinami a zbierakami, to prowadzi do wzrostu zapotrzebowania mocy (wszystkie elementy pracują ciężej / oporniej) i palenia sprzęgieł - nawet właściwie wyregulowanych. Zadaniem zbieraków jest wygarnianie wszelkich nieczystości, resztek materiału i zabrudzeń.

Brak wyregulowanych szczelin, zaokrąglone krawędzie, krzywe grzebienie powodują przytykanie się resztek roślinnych, a w konsekwencji palenie się sprzęgieł

Niewłaściwe szczeliny na zgarniaczach elementów gładkich - Wszystkie szczeliny na zgarniaczach gładkich elementów muszą mieć równe wymiary na całej długości i mieć ostre krawędzie. Tylko właściwe wyregulowanie szczelin zapobiegnie owijaniu i upychaniu resztek roślinnych